Web
    Analytics Made Easy - StatCounter

Polityka gwarancyjna

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. gwarantuje klientom, że w normalnych warunkach eksploatacji i serwisowania poniższe zakupione produkty i części nie będą mieć wad materiałowych ani wad wykonawstwa przez poniższe okresy od daty faktury dla klienta lub, jeżeli klient nie jest w stanie dostarczyć dowodu faktury, od daty wysyłki z TSC Auto ID Technology Co., Ltd..

Produktów

Okres gwarancyjny

Drukarka (z wyłączeniem głowicy drukującej i wałka dociskowego, obcinarki, modułu odklejającego etykiety, przewijarki wewnętrznej)

24 miesiące

Głowica drukująca (wysłana z drukarką)

12 miesięcy lub 1 milion cali, którekolwiek wystąpi wcześniej

Wałek dociskowy (wysłany z drukarką)

12 miesięcy lub 2 miliony cali, którekolwiek wystąpi wcześniej

Obcinak automatyczny (wysłany z drukarką oraz część zamienna)

12 miesięcy

Moduł odklejający etykiety (wysyłany wraz z drukarką i częściami zamiennymi)

12 miesięcy lub 2 milionów cali, zależnie, co nastąpi pierwsze

Przewijarka wewnętrzna (wysyłana wraz z drukarką i częściami zamiennymi)

12 miesięcy lub 12 milionów cali, zależnie, co nastąpi pierwsze

Klawiatura KP-200 Plus / inteligentna klawiatura KU-007 Plus

12 miesięcy

Seria skanerów (Seria HCS200)

60 miesięcy

Bateria

12 miesięcy

Części zamienne

3 miesiące

Rozwiązania opcjonalne

12 miesięcy

Opcja przewijarki wewnętrznej

12 miesięcy lub 12 milionów cali, zależnie, co nastąpi pierwsze

Obcinarka etykiet pielęgnacyjnych

12 miesięcy lub 400 000 cięć, zależnie, co nastąpi pierwsze

Powyższe okresy mogą różnić się w zależności od regionów geograficznych / krajów.
*Z wyjątkiem obcinaka bez okładziny, wszystkie inne obcinaki etykiet TSC (zwykłe / wysokowydajne / delikatne) NIE tną nośników z klejem. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obcinaków w podręczniku użytkownika

Program gwarancyjny opcji serwisowej

W ciągu 30 dni od zakupu drukarki kodów kreskowych można zakupić gwarancję opcji serwisowej, która przedłuża pierwotną gwarancję drukarki do trzech lat.  W rozszerzonym okresie gwarancyjnym TSC zapewni nieprzerwaną pracę krytycznych zastosowań drukowania. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu przez nabywcę (użytkownika końcowego), innego niż do celów odsprzedaży.

Program gwarancyjny opcji serwisowej umożliwia wybór okresu pokrycia aż do trzech lat, włącznie lub z wyłączeniem części zużywających się, np. głowicy drukującej i rolki dociskowej.

Program gwarancyjny opcji serwisowej oferuje następujące możliwości:

  • Szybki czas reakcji
  • Konserwacja profilaktyczna
  • Szeroki wybór opcji czasu trwania umowy
  • Łatwość zakupu i rejestracji

Więcej informacji znajduje się w materiałach do pobrania.