Polityka gwarancyjna

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. gwarantuje klientom, że w normalnych warunkach eksploatacji i serwisowania poniższe zakupione produkty i części nie będą mieć wad materiałowych ani wad wykonawstwa przez poniższe okresy od daty faktury dla klienta lub, jeżeli klient nie jest w stanie dostarczyć dowodu faktury, od daty wysyłki z TSC Auto ID Technology Co., Ltd..

Produktów

Okres gwarancyjny

Drukarka etykiet

Drukarka (z wyłączeniem głowicy drukującej i wałka dociskowego, obcinarki, modułu odklejającego etykiety, przewijarki wewnętrznej)

24 miesiące

Głowica drukująca (wysłana z drukarką i częściami zapasowymi)

12 miesięcy lub 1 milion cali, którekolwiek wystąpi wcześniej

Wałek dociskowy (wysłany z drukarką)

12 miesięcy lub 2 miliony cali, którekolwiek wystąpi wcześniej

Obcinak automatyczny (wysłany z drukarką oraz część zamienna)

12 miesięcy

Moduł odklejający etykiety (wysyłany wraz z drukarką i częściami zamiennymi)

12 miesięcy lub 2 milionów cali, zależnie, co nastąpi pierwsze

Przewijarka wewnętrzna (wysyłana wraz z drukarką i częściami zamiennymi)

12 miesięcy lub 12 milionów cali, zależnie, co nastąpi pierwsze

Klawiatura KP-200 Plus / inteligentna klawiatura KU-007 Plus

12 miesięcy

Seria skanerów (Seria HCS200)

60 miesięcy

Bateria

12 miesięcy

Części zamienne

3 miesiące

Rozwiązania opcjonalne

12 miesięcy

Opcja przewijarki wewnętrznej

12 miesięcy lub 12 milionów cali, zależnie, co nastąpi pierwsze

Obcinarka etykiet pielęgnacyjnych

12 miesięcy lub 400 000 cięć, zależnie, co nastąpi pierwsze

Drukarka etykiet kolorowych

Drukarka (z wyłączeniem głowicy drukującej, obcinarki)

12 miesięcy**

Głowica drukująca***

12 miesięcy lub 100 km**** w zależności, co nastąpi pierwsze**

Obcinarka automatyczna

12 miesięcy**

Materiały eksploatacyjne (zbiornik na tusz, kartridż do konserwacji, ostrze do cięcia ręcznego)

Brak gwarancji

Części zamienne

Brak gwarancji

Nowy okres gwarancji na części zamienne TPH: 12 miesięcy, wszedł w życie dnia 15 czerwca 2020.

Powyższe okresy mogą różnić się w zależności od regionów geograficznych / krajów.
*Z wyjątkiem obcinaka bez okładziny, wszystkie inne obcinaki etykiet TSC (zwykłe / wysokowydajne / delikatne) NIE tną nośników z klejem. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obcinaków w podręczniku użytkownika

**Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty faktury wystawionej klientowi końcowemu. W przypadku, gdy faktura nie jest dostępna, okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty wysyłki z fabryki.

***Ochrona gwarancyjna dla głowicy drukującej:
1. Akceptowalne niefunkcjonujące 4 dysze/głowicę drukującą  
2. W przypadku, gdy w nadruku brakuje więcej niż 4 pojedynczych punktów, czyszczenie powinno przywrócić stan maksimum 4 brakujących punktów/głowicę drukującą.
3. Gwarancja nie obejmuje: (a) Wad lub uszkodzeń spowodowanych stosowaniem wyrobów w sposób inny niż normalnie ogólnie przyjęty; (b) Wad lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, niewłaściwą eksploatacją, niewłaściwym przechowywaniem lub niewłaściwą konserwacją; (c) Uszkodzeń spowodowanych stosowaniem niekompatybilnych materiałów eksploatacyjnych lub tuszy innych niż TSC.

****100 km: 
Opowiada zadrukowi 1 miliona etykiet 4"x3".

Program gwarancyjny opcji serwisowej

W ciągu 30 dni od zakupu drukarki kodów kreskowych można zakupić gwarancję opcji serwisowej, która przedłuża pierwotną gwarancję drukarki do trzech lat.  W rozszerzonym okresie gwarancyjnym TSC zapewni nieprzerwaną pracę krytycznych zastosowań drukowania. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu przez nabywcę (użytkownika końcowego), innego niż do celów odsprzedaży.

Program gwarancyjny opcji serwisowej umożliwia wybór okresu pokrycia aż do trzech lat, włącznie lub z wyłączeniem części zużywających się, np. głowicy drukującej i rolki dociskowej.

Program gwarancyjny opcji serwisowej oferuje następujące możliwości:

  • Szybki czas reakcji
  • Konserwacja profilaktyczna
  • Szeroki wybór opcji czasu trwania umowy
  • Łatwość zakupu i rejestracji

Więcej informacji znajduje się w materiałach do pobrania.